Boeken

 

Leestips

De lijst met Leestips wordt ieder jaar begin december bekendgemaakt. Het lesmateriaal is gratis en wordt - na het bestellen via de webshop - digitaal verzonden. Tien Leestips worden aangedragen door de jongeren uit het Jonge Jury Boekgenootschap (peer-to-peer); een elfde Leestip komt voort uit de Jonge Jury Wild Card Wedstrijd. Voor de Jonge Jury 2018 kiest het Jonge Jury Boekgenootschap uit alle oorspronkelijk Nederlandstalige jeugdboeken die zijn verschenen in heel 2017.

De tips zijn onderverdeeld voor leerlingen in de onderbouw van vmbo basis tot en met theoretische leerweg en havo/vwo/gymnasium. De leerlingen kunnen in de stemmodule stemmen op een of meer titels van de elf Leestips. Daarnaast kunnen zij ook op een eigen vrije keuze (mits verschenen in 2017 en met de juiste NUR code) stemmen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste boeken, houd dan de Tip van de week in de gaten. Iedere dinsdag staat één van de titels uit de nieuwe lijst boeken in de schijnwerpers.

Boeken kunnen besteld worden via www.boekenopschool.nl.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is modulair opgebouwd en kan direct in de lessen Nederlands toegepast worden. De docent is vrij hier zelf een route in uit te stippelen. De leden van het Jonge Jury Boekgenootschap presenteren de titels in filmpjes, waar de startles op inhaakt. Achtereenvolgens kan het hele boek gelezen worden en belevingsopdrachten gemaakt worden, of wordt juist alleen een fragment gelezen en worden de theoretische vragen behandeld. Het geheel nieuw ontwikkelde lesmateriaal is in samenwerking met de vier lesmethoden Nederlands (Op Niveau Onderbouw, Nieuw Nederlands, Taalent en Plot 26) geschreven. De lesbrieven sluiten naadloos aan op het curriculum en de kerndoelen per dakpan. Docenten hoeven dus geen extra tijd of lessen in te ruimen en kunnen direct met het lesmateriaal aan de slag.

Samenwerking met de schoolmediatheek

Samen met de schoolmediatheek brengt u de Jonge Jury effectief onder de aandacht van uw leerlingen. Door stemformulieren en aanvullende informatie over de Jonge Jury in de mediatheek beschikbaar te stellen, worden leerlingen extra gemotiveerd om hun stem uit te brengen. De schoolmediathecaris kan in uw lessen boeken introduceren en aangeven welke boeken die gelezen worden voor de Jonge Jury te verkrijgen zijn in de mediatheek. De schoolmediathecaris kan u ook ondersteunen door het aanbieden van achtergrondinformatie en inhoudsbeschrijvingen van boeken die in de les worden behandeld. 

Samenwerking met de openbare bibliotheek

Bibliothecarissen zijn goed op de hoogte van de Jonge Jury en hebben vaak een zeer grondige kennis van jeugdliteratuur en van het niveau van jeugdboeken. Zij kunnen u met leencollecties én met verschillende activiteiten en materialen ondersteunen. Mocht u niet zeker weten of een bepaalde titel voor de Jonge Jury in aanmerking komt, dan kunt u dit door de bibliothecaris in de computer laten opzoeken. Voor informatie en afspraken over samenwerking kunt u het best zo spoedig mogelijk contact opnemen met de openbare bibliotheek in uw omgeving.

Meld Je AanMeld Je Aan

Altijd op de hoogte zijn van de Jonge Jury? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden

Volg onsVolg ons

Word FanWord Fan

Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten. Lees Meer